รูปแห่งความทรงจำ


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า

นางสาวซันนนี่ นนตีนอก
ชื่อเล่น แอร์
วันเกิด วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2529
มีพี่น้อง 2 คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ 1
ที่อยู่ บ้านเลขที่10/1หมู่ที่1 ตำลบลตลาดไทร อำเอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
จบการศึกษาชั้นประถมมาจาก โรงเรียนตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
จบการศึกษาชั้นมัธยมมาจาก โรงเรียนประทาย อำเอประทย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชั้นปีที่4 รหัสนักศึกษา 484401046
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ฝึกงาน สำนักงานกรมบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
อนาคต นิติกร
คติประจำใจ ขยัน ประหยัดซื่อสัตย์ อดออม
สีที่ชอบ สีฟ้า
อาหารที่ชอบ ส้มตัม
สัตย์เลี้ยงที่ชอบ กระรอก กระแต
การเรียนวิชานิติศาสตร์ไม่อยากอย่างที่คิด
สำหรับการเรียนวิชานิติศาสตร์ทุกคนก็คงคิดว่าอยากแต่ที่จริงแล้วการเรียน นิติศาสตร์

ปฎิบัติการสร้างเว็บบล็อกเพื่อการฝึกประสบการวิชาชีพ
นางสาวซันนี่ นนตีนอก
เอกนิติศาสตร์ ชั้นปี่4
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ฝึกงาน
สำนักงานกรมบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

ฝากกลอนไว้สอนใจ
รักคือรักจากใจใช่คำพูด
รักคือการพิสูจน์ที่มีค่า
รักคือรักแม้ผ่านกาลเวลา
รักคือความศัทราที่มั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น:

กล่องแสดงความคิดเห็น


เพลง

object width="300" height="110">